Lưu mật khẩu trong Firefox dành cho Android

Firefox dành cho Android có thể lưu tên người dùng và mật khẩu cho các trang web khác nhau, vì vậy bạn không cần phải nhớ chúng mỗi lần. Nếu bạn bật tính năng này, Firefox sẽ hỏi bạn có muốn nó ghi nhớ mật khẩu của bạn khi bạn đăng nhập vào một trang web mới hay không.

  1. Chạm vào nút menu (hoặc là bên dưới màn hình trên một số thiết bị hoặc ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt) .
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Chạm Riêng tư.
  4. Đặt dấu kiểm bên cạnh Ghi nhớ thông tin đăng nhập để lưu thông tin đăng nhập của bạn. Nếu bạn không muốn Firefox nhớ thông tin đăng nhập của mình, hãy bỏ dấu kiểm.
    remember logins 42
  5. Các thay đổi của bạn sẽ tự động lưu khi bạn rời khỏi màn hình.
Để xem hoặc quản lý thông tin đăng nhập đã lưu của bạn, hãy xem bài viết Quản lý mật khẩu đã lưu trong Firefox dành cho Android.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm