Bật/tắt thông tin đăng nhập đã lưu, đồng bộ hóa đăng nhập và tự động đăng nhập trong Firefox dành cho Android

Firefox cho phép bạn lưu thông tin đăng nhập và tự động điền chúng vào nếu bạn đã bật lưu và tự động điền. Đây là cách thay đổi cài đặt của bạn.

Bật/tắt thông tin đăng nhập đã lưu

 1. Nhấn vào nút menu.

  Settings icon in address bar in android

 2. Chạm Cài đặt
 3. Chạm Đăng nhập và mật khẩu .
 4. Chạm Lưu thông tin đăng nhập và mật khẩu.
 5. Chọn một trong những tuỳ chọn:
  • Yêu cầu để lưu - Cho phép bạn chọn thông tin đăng nhập để lưu.
  • Không bao giờ lưu - Sẽ không lưu thông tin đăng nhập cũng như không nhắc bạn
Mẹo: Bật tự dộng điền để tự động điền thông tin đăng nhập đã lưu của bạn khi bạn truy cập trang web.

Xem, sửa hoặc xóa thông tin đăng nhập đã lưu

Chúng bao gồm các thông tin đăng nhập bạn đã lưu trong khi sử dụng Firefox cũng như các thông tin đăng nhập được đồng bộ hóa từ Firefox trên các thiết bị khác.

 1. Nhấn vào nút menu.

  Settings icon in address bar in android

 2. Chạm Cài đặt
 3. Chạm Đăng nhập và mật khẩu .
 4. Nhấn Thông tin đăng nhập đã lưu. (Bạn có thể cần xác minh bằng phương pháp mở khóa được định cấu hình trên thiết bị của bạn.)
 5. Nhấn vào bất kỳ thông tin đăng nhập nào trong danh sách để xem hoặc sao chép nó.
 6. Để chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đăng nhập, hãy nhấn vào menu ba chấm ở trên cùng bên phải và chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.
Để sắp xếp thông tin đăng nhập của bạn, nhấn Thông tin đăng nhập đã lưu để mở rộng menu. Từ đây, bạn có thể sắp xếp theo tên (A-Z) hoặc theo ngày sử dụng cuối cùng.

Thêm thông tin đăng nhập thủ công

 1. Nhấn vào nút menu.

  Settings icon in address bar in android

 2. Chạm Cài đặt
 3. Chạm Đăng nhập và mật khẩu .
 4. Nhấn Thông tin đăng nhập đã lưu. (Bạn có thể cần xác minh bằng phương pháp mở khóa được định cấu hình trên thiết bị của bạn.)
 5. Nhấn Thêm thông tin đăng nhập.

Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập

Bật tùy chọn này cho phép bạn truy cập thông tin đăng nhập của mình trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa.

 1. Nhấn vào nút menu.

  Settings icon in address bar in android

 2. Chạm Cài đặt
 3. Chạm Đăng nhập và mật khẩu .
 4. Nhấn Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập.
 5. Thực hiện theo các bước trên màn hình để ghép nối thiết bị của bạn thông qua mã QR hoặc bằng cách đăng nhập email.

Bật tự động điền

Có hai cài đặt có sẵn để tự động điền thông tin đăng nhập đã lưu của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc ứng dụng.

 • Tự động điền trong Firefox - bật theo mặc định
 • Tự động điền vào các ứng dụng khác - tắt theo mặc định
 1. Nhấn vào nút menu.

  Settings icon in address bar in android

 2. Chạm Cài đặt
 3. Chạm Đăng nhập và mật khẩu .
 4. Nhấn vào công tắc bên cạnh Tự động điền trong Firefox hoặc Tự động điền vào các ứng dụng khác để bật hoặc tắt tự động điền.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm