Gỡ bỏ Firefox dành cho iOS

Nếu Firefox không dành cho bạn, việc gỡ cài đặt nó khỏi thiết bị iOS của bạn chỉ mất vài giây:

  1. Chạm và giữ biểu tượng Firefox cho đến khi nó rung.
  2. Nhấp vào X trên biểu tượng.
  3. Chạm Xóa trên thông báo xác nhận để kết thúc.

Để cài đặt lại Firefox trong tương lai, hãy xem bài viết Cài đặt Firefox trên iPad, iPhone hoặc iPod của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm