How can I get the latest version of Thunderbird on Windows XP or Vista?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Although Thunderbird will run on Windows XP Service Pack 2 (SP2) or above, the latest installers for Thunderbird require Windows XP with Service Pack 3 (SP3) or Windows Vista with update KB2763674. To work around this issue, a two-step process is necessary to install the latest version of Thunderbird. Windows XP and Vista users should follow these steps:

  1. Download and install Thunderbird up to version 38.5.0 (link to download).
  2. After installing this version you can use the Thunderbird updater to install the latest version of Thunderbird. See the article Updating Thunderbird for details.

We're sorry for the inconvenience.

For advanced users:

On Windows XP SP3 or up-to-date Vista operating systems, you can download the full installer for the latest version of Thunderbird from https://archive.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/

For example, to download the Thunderbird 38.6.0 Windows English (US) full installer, navigate to /38.6.0/win32/en-US/ and choose the file Thunderbird Setup 38.6.0.exe.

Before downloading, read the System Requirements and see the Release Notes for information about the latest Thunderbird release.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Wayne Mery, Michal Stanke. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support