Firefox says it's just updated every time it starts - how to fix

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes what to do if you get a tab named "Firefox Updated" or see the message "You've been updated to the latest version of Firefox." every time you start Firefox even if you haven't updated Firefox.

There are two possible causes for this. You may have that tab saved accidentally as your home page (which Firefox opens each time you start) or Firefox may be having trouble saving to your settings file which results in it not realizing you have already seen the "You've been updated" message.

"Firefox Updated" tab saved to your home page

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the General panel.
  3. In the Startup area, highlight the text in the Home Page: box.
  4. If it includes something similar to http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0/whatsnew/ then you have accidentally added the "Firefox Updated" page to the sites that Firefox loads on startup.
  5. You can fix this by clicking Restore to Default. To change your home page to something else, see the How to set the home page article.
    Generalhome home page 56 start page 57

Firefox is unable to save your preferences

Firefox changes a setting in its preferences file to determine whether you've seen the "Firefox Updated" tab. If you are having problems with that file then Firefox will be unable to save this information and will show you the "Firefox Updated" tab each time you start it. You may also notice that optionspreferences you select in your OptionsPreferences tab are not kept after you close Firefox. To correct this, use the steps outlined in the How to fix preferences that won't save article.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Underpass, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, Mike Cooper, user917725, Lan, scootergrisen, Joni, Artist, Heather. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.