Làm thế nào để kiểm tra phiên bản Firefox mà tôi đang sử dụng?

Điều quan trọng là phải biết bạn đang sử dụng phiên bản Firefox nào, để giúp bạn khắc phục sự cố hoặc để biết Firefox có được cập nhật hay không. Dưới đây là hai cách để tìm hiểu.

  • Nhấn vào nút menu New Fx Menu , nhấn help Help-29 và chọn About Firefox.trên thanh menu, nhấn menu Firefox và chọn About Firefox. Cửa sổ About Firefox sẽ hiện lên. Thông số phiên bản sẽ được hiển thị phía dưới tên của phần mềm (Firefox).
    AboutFirefox-Fx5Mac AboutFirefox-Win7v2501
Ghi chú: Khi bạn mở cửa sổ About Firefox thì theo mặc định, trình duyệt sẽ tự động bắt đầu kiểm tra cập nhật. Nếu một phiên bản cập nhật của Firefox có sẵn, nó sẽ được tự động tải xuống. Để biết thêm thông tin, xem Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: pierreneter. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.