Export Firefox bookmarks to an HTML file to back up or transfer bookmarks

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article explains how to export your bookmarks to an HTML file, which can be used as a backup or for importing into another web browser.

  1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML....
    Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
  3. In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
  4. Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close.
  5. Close the Library window.

Your bookmarks are now successfully exported from Firefox. The bookmarks HTML file you saved is now ready to be imported into another web browser.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, user669794. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.