Create a desktop shortcut to a website

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

You can use Firefox to create a shortcut on your computer's desktop to a page you've visited:

  1. Resize the Firefox window so you can see both your computer's desktop and the Firefox window on the same screen.
  2. Click the icon on the left of the address bar (where the URL is shown).
  3. While still holding the mouse button down, move the pointer to the desktop, then release the mouse button. The shortcut will be created.
    Website Shortcut Shortcut 29 - Win Shortcut 29 - Mac Shortcut 29 - Lin

You can also drag and drop items to the desktop from the Bookmarks menu and the Library window to create shortcuts.

If you open the shortcut you made, your default browser will open, and display the page for which you made the shortcut. If you want to make Firefox your default browser, see Make Firefox your default browser.

In addition, there may be third-party Firefox extensions that can help you. For more information on searching for and installing extensions, see Find and install add-ons to add features to Firefox.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Bo102010, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.