Chọn kiến trúc CPU của Firefox cho Hệ điều hành Windows

Trên các kênh ESR và phát hành nhanh, chúng tôi cung cấp các bản dựng Firefox cho cả kiến trúc CPU 32 và 64 bit. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bản dựng 64 bit của Firefox trong các môi trường tương thích mặc dù các quản trị viên hệ thống nên chọn kiến trúc CPU phù hợp nhất với các ràng buộc của chúng. Trong mọi trường hợp, việc di chuyển từ Firefox 32 bit sang Firefox 64 bit nên được thực hiện sau các chu kỳ QA đáng kể.

Khả năng tương thích máy tính để bàn

Firefox 32 bit Firefox 64 bit
HĐH 32 bit Hỗ trợ Không hỗ trợ
HĐH 64 bit Hỗ trợ Hỗ trợ
Hệ thống có RAM hơn 2 GB Hỗ trợ Hỗ trợ
Hệ thống có RAM ít hơn 2 GB Hỗ trợ Hỗ trợ nhưng không nên dùng (hiệu suất thấp hơn)

Lợi ích và hạn chế của Firefox 64 bit

Firefox 32 bit Firefox 64 bit
Tỷ lệ đổ vỡ thấp hơn Không Có (chúng tôi đã quan sát thấy việc giảm tỷ lệ sự cố theo thứ tự từ 50% đến 60% sau khi di chuyển người dùng kênh phát hành sang Firefox 64 bit)
Bảo mật cao hơn (ASLR) Không
Tiện ích mở rộng chỉ dành cho 32 bit Không (nhà cung cấp có thể có các tiện ích mở rộng tương thích 64 bit)
Nếu người dùng Citrix XenApp sẽ sử dụng Firefox 64 bit, hãy xem bài viết này: 64-bit Firefox crashes with Citrix's XenApp VM.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support