Chọn kênh cập nhật Firefox

Chúng tôi hiện cung cấp hai đường dẫn cho các bản cập nhật Firefox: phát hành nhanh và hỗ trợ mở rộng phát hành (ESR).

 • Phát hành nhanh: nhận các bản cập nhật lớn cứ sau sáu tuần và các bản cập nhật nhỏ như sửa lỗi sự cố và sửa lỗi bảo mật khi cần trong sáu tuần đó.
 • Hỗ trợ mở rộng phát hành (ESR): nhận được các bản cập nhật lớn trung bình cứ sau 42 tuần với các bản cập nhật nhỏ như sửa lỗi sự cố, sửa lỗi bảo mật và cập nhật chính sách khi cần, nhưng ít nhất sáu tuần một lần.

Ngoài các chu kỳ cập nhật khác nhau, ESR hiện có quyền truy cập vào các chính sách bổ sung mà không có sẵn trong phiên bản phát hành nhanh.

 • Xác thực tích hợp (SPNEGO và NTLM)
 • Vô hiệu hóa cập nhật ứng dụng
 • Vô hiệu hóa cập nhật tiện ích mở rộng hệ thống
 • Quản lí tiện ích mở rộng
 • Thay đổi trang chủ
 • Thay đổi trang khi khởi động lần đầu
 • Thay đổi trang cập nhật
 • Hiển thị thanh tìm kiếm
 • Thay đổi công cụ tìm kiếm
 • Lọc trang web

Chúng tôi đang điều tra để cung cấp các chính sách đó nếu bạn được kết nối với máy chủ Active Directory.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bản phát hành nhanh nếu bạn có thể, nhưng hiểu rằng có những lý do để sử dụng ESR, đặc biệt là về việc thử nghiệm các ứng dụng nội bộ và hỗ trợ chính sách.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support