Các thông báo từ hệ thống Web Push trong Firefox

Web Push cho phép các trang web thông báo cho người dùng về tin nhắn mới hoặc nội dung được cập nhật. Trong khi Firefox đang mở, các trang web đã được cấp quyền có thể gửi thông báo đến trình duyệt của bạn và hiển thị chúng trên màn hình. Người dùng có thể dễ dàng cho phép hoặc vô hiệu hóa thông báo và kiểm soát cách các thông báo này xuất hiện.

Fx56AllowNotifications

Các thông báo đã được nâng cấp

Firefox có thể gửi thông báo trên màn hình ngay cả khi trang web đó không được bật. Sử dụng API Push, một tiêu chuẩn W3C, Firefox nhận được một thông báo Push và có thể hiển thị thông báo (nếu được người dùng cho phép) bất cứ lúc nào. Các trang web cũng có thể sử dụng Push để ngầm cập nhật dữ liệu ngay cả khi không hiển thị cho bạn thông báo. Nếu bạn đã cấp quyền cho một trang web để gửi thông báo, trang web đó cũng sẽ có thể sử dụng API Push. Bạn có thể chọn có cấp phép cho một trang web cụ thể hay không bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

 1. Nhấn biểu tượng Site Info button để hiển thị Control Center.
 2. Nhấp vào mũi tên trong thông báo.
 3. Nhấn More information để hiển thị Page Info window.
 4. Nhấn vào thẻ Permissions.
 5. Bên dưới Receive NotificationsSend Notifications, chọn một tùy chọn thông báo: Always Ask, Allow, hoặc Block. Nếu lựa chọn của bạn bị mờ đi, hãy bỏ dấu chọn bên cạnh Use Default.

Web Push là gì?

Web Push là một tính năng tùy chọn cho phép các trang web gửi tin nhắn cho bạn ngay cả khi trang web không được tải. Các trang web có thể sử dụng tính năng này để cung cấp cho bạn thông báo hoặc chạy ngầm để cập nhật dữ liệu.

Chẳng hạn, bạn có thể đăng ký thông báo từ các trang web mua sắm mà bạn yêu thích để các trang web đó có thể thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi mới. Bạn có thể đăng ký thông báo từ các trang web khác nhau. Một trang web buổi hòa nhạc có thể cung cấp cho bạn thông báo cho các chương trình của ban nhạc yêu thích của bạn; bạn cho phép trang web đó thông báo cho bạn và một tuần sau bạn nhận được thông báo rằng ban nhạc của bạn đang đi lưu diễn.

Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn từ các trang web mà bạn đã cấp phép.

Nó hoạt động như thế nào?

Các trang web có thể cài đặt một Service Worker, một tính năng trang web chạy ngầm với một bộ chức năng giới hạn, có thể đăng ký dịch vụ . Sau đó, trang web có thể gửi tin nhắn đẩy thông qua dịch vụ Đẩy web của Mozilla tới trình duyệt của bạn, dịch vụ này có thể xử lý tin nhắn đó và hiển thị thông báo trên màn hình của bạn.

push notification 44

Nhấp vào thông báo có thể mở một trang web hoặc chuyển sang tab của trang web đó nếu đã được tải.

Tôi chia sẻ thông tin gì với một trang web?

Một trang web đã được cấp quyền có thể gửi cho bạn tin nhắn Push khi trang web được tải. Có một giới hạn số lượng tin nhắn Push không có thông báo trên màn hình mà các trang web có thể gửi cho bạn. Các trang web vượt quá hạn ngạch sẽ bị tắt tin nhắn đẩy và người dùng phải truy cập lại trang web để đăng ký lại. Web Push không trực tiếp cho phép các trang web xác định địa chỉ IP của bạn.

Firefox sử dụng thông tin gì để cung cấp Web Push?

Firefox duy trì kết nối hoạt động với dịch vụ Push để nhận tin nhắn đẩy miễn là nó được mở. Kết nối kết thúc khi Firefox bị đóng. Trên máy chủ của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ một mã định danh ngẫu nhiên cho trình duyệt của bạn, cùng với một mã định danh ngẫu nhiên cho mỗi trang web bạn ủy quyền.

Trên Firefox cho máy tính để bàn, dịch vụ Push được vận hành bởi Mozilla. Firefox cho Android sử dụng kết hợp dịch vụ Mozilla Web Push và nền tảng Google’s Cloud Messaging để gửi thông báo tới Firefox cho Android.

Trong cả hai trường hợp, các tin nhắn push đã được mã hóa trên IETF spec và chỉ Firefox của bạn mới có thể giải mã chúng. Các tin nhắn được mã hóa được lưu trữ trên máy chủ cho đến khi chúng được gửi hoặc hết hạn.

Làm cách nào để tôi thu hồi cấp phép Web Push cho một trang web cụ thể?

Web Push luôn phải được bạn cấp quyền trong Firefox. Một trang web không thể gửi cho bạn tin nhắn đẩy mà không có sự cho phép của bạn. Để ngăn một trang web cụ thể gửi cho bạn tin nhắn Push:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Privacy & Security và cuộn xuống phần Permissions.
 3. Nhấn vào nút Settings… bên cạnh Notifications.
 4. Chọn trang web mà bạn muốn thu hồi quyền.
 5. Nhấn Remove Website.

Để ngăn tất cả các trang web gửi tin nhắn Push cho bạn, hãy làm theo các bước trên, thay vì chọn một trang web cụ thể, nhấp vào Remove All Websites. Các trang web sẽ không thể gửi tin nhắn cho bạn và sẽ cần phải xin phép bạn để gửi chúng trong tương lai.

Để dừng thông báo trên một trang web cụ thể (yêu cầu tải lại trang): Nhấn vào biểu tượng Site Info button để hiển thị Control Center, tìm phân quyền Receive NotificationsSend Notifications và nhấn vào x kế bên Allowed để hủy bỏ cấp phép.

Làm cách nào để thêm Web Push vào trang web của tôi?

Push API specification giải thích cách tạo Service Worker và gửi tin nhắn Push.

Làm cách nào để Firefox không hỏi tôi về cho phép thông báo nữa?

Nếu một trang web cho Firefox biết rằng nó muốn hiển thị thông báo, theo mặc định, Firefox sẽ hỏi bạn có muốn cấp quyền hay không. Bạn có thể cài đặt Firefox tự động từ chối cấp phép mà không cần hỏi. Ngay cả sau khi thay đổi, bạn có thể tạo ngoại lệ cho các trang web bạn muốn để hiển thị thông báo hoặc sử dụng các tính năng Push.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Privacy & Security và cuộn xuống phần Permissions.
 3. Nhấn nút Settings… phía bên phải của Notifications.
  Fx59Permissions-NotificationSettings
 4. Chọn Block new requests asking to allow notifications và sau đó nhấn vào Save Changes.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More