Thêm ảnh chụp màn hình

Trăm nghe không bằng một thấy. Hình ảnh sẽ giúp mọi người hiểu hơn về những gì được nói đến trong bài viết. 'Ảnh chụp màn hình' là một tấm hình chụp lại một phần hoặc toàn bộ màn hình hiển thị của máy vi tính của bạn. Trên Kho tàng Kiến thức Hỗ Trợ Firefox, chúng tôi không muốn ai phải ngại về việc thêm ảnh chụp màn hình cả.


Trước khi tạo một ảnh chụp màn hình

  • Ảnh chụp màn hình cần trình bày Firefox trong hình dạng quen thuộc nhất, có nghĩa là hãy dùng càng nhiều thiết lập mặc định càng tốt, kể cả giao diện (theme) mặc định của Firefox và giao diện mặc định của hệ điều hành.
  • Cắt bỏ phần không cần thiết, nhưng hãy chắc chắn rằng ảnh chụp đã được cắt cúp vẫn có thể nhận ra được. Nếu bạn tạo một ảnh chụp toàn màn hình, hãy sử dụng độ phân giải 800x600 (như vậy ảnh chụp sẽ không chiếm quá nhiều không gian một cách không cần thiết).
  • Khi tô sáng phần nào đó, hãy vẽ đường màu đỏ xung quanh phần đó.
    • Tốt: b4e03d1210ea9c25bfeb471b2333f677-1249062511-887-1.png
    • Dở: b4e03d1210ea9c25bfeb471b2333f677-1249062511-887-2.png
  • Nếu việc này không khiến ảnh trở nên khó nhìn, thì nên giảm kích thước ảnh.
  • Định dạng nên dùng là PNG-24 đối với những ảnh để nguyên kích thước, JPG đối với những ảnh chụp đã được chỉnh sửa kích thước.
  • Để tránh kéo dài thời gian tải trang, hãy giới hạn tổng dung lượng ảnh chụp ở mức 200KB.


Tạo ảnh chụp màn hình

Windows

Trên Windows, khi bạn đã có màn hình hiển thị đúng ý mình, hãy nhấn phím Print Screen hoặc Prnt Scrn trên bàn phím. Phím này thường nằm ở phía trên bên phải. Nếu chỉ muốn chụp cửa sổ đang mở, hãy giữ phím Alt khi ấn Print Screen hoặc Prnt Scrn.

Làm như thế sẽ tạo ra một ảnh chụp màn hình trong clipboard (bảng bộ nhớ) của Windows, từ đó bạn có thể dán nó vào bất kì chương trình biên tập hình ảnh nào, bằng cách nhấn lên trình đơn Edit (Chỉnh sửa) và chọn Paste (Dán).

Mac

Trên Mac, khi bạn đã có màn hình hiển thị đúng ý mình, hãy giữ đồng thời hai phím CmdShift khi ấn 3. Để chụp một khu vực riêng biệt nào đó, hãy giữ đồng thời hai phím CmdShift khi ấn 4; rồi chọn vùng mà bạn muốn chụp. Để chụp một cửa sổ nào đó, giữ đồng thời hai phím CmdShift khi ấn 4; rồi nhấn spacebar. Sau đó bạn có thể nhấp chuột lên cửa sổ mà bạn muốn chụp.

Làm như thế sẽ tạo ra một tập tin PNG trên desktop có tên là Picture 1.

Linux

Trên Ubuntu Linux, khi bạn đã có màn hình hiển thị đúng ý mình, hãy nhấn lên trình đơn Applications (Chương trình), vào thư mục Accessories rồi chọn Take Screenshot. Trong những trường hợp khác, dùng phím Print Screen hoặc Prnt Scrn cũng được.


Công cụ


Thêm ảnh chụp màn hình vào bài viết

Để được hướng dẫn cách chỉnh sửa bài viết, bao gồm việc thêm ảnh chụp màn hình, hãy xem Editing articles.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support