Thêm đoạn phim quay màn hình

Một đoạn phim quay màn hình là một đoạn phim hoặc ảnh động thu lại những gì được hiển thị trên màn hình để giúp người đọc "thấy" từng bước hướng dẫn trong các bài viết trên kho tàng kiến thức.


Trước khi tạo một đoạn phim quay màn hình

 • Đoạn phim quay màn hình cần trình bày Firefox trong hình dạng quen thuộc nhất, có nghĩa là hãy dùng càng nhiều thiết lập mặc định càng tốt, kể cả giao diện (theme) mặc định của Firefox và giao diện mặc định của hệ điều hành.
 • Giảm độ phân giải màn hình hoặc đừng thu toàn bộ màn hình, để đoạn phim có thể hiển thị vừa trong cửa sổ trình duyệt.
 • Hãy chắc chắn rằng có đủ ngữ cảnh để người khác biết đoạn phim đang hiển thị cái gì.
 • Nếu thuyết minh, hãy chắc chắn rằng bạn nói thật rõ ràng.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn có thể xuất sang dạng Flash (SWF hoặc FLV) hoặc ogg/theora.
Đừng tạo các đoạn phim lớn hơn độ phân giải 640x480. Nếu không, chỉ có thể xem được một phần hình ảnh của đoạn phim.


Phần mềm

nhiều phần mềm ghi hình. Nếu có chương trình nào mà bạn muốn giới thiệu, xin hãy cho chúng tôi biết trong diễn đàn Người đóng góp.

Chuyển đổi sang OGG

ffmpeg2theora là một chương trình dòng lệnh có thể chuyển đổi hầu hết định dạng phim sang OGG, ngoại trừ SWF. Nó sẽ tạo ra tập tin có đuôi OGV, bạn chỉ cần đổi đuôi từ OGV thành OGG.


Thêm đoạn phim quay màn hình vào bài viết

 1. Trước hết, hãy đọc trang Editing articles.
 2. Để Tải lên Đoạn phim quay màn hình, hãy nhấn Duyệt....

  68088116313edfdd8eb5d66c60c73553-1249062370-207-1.jpg

 3. Một hộp thoại chọn tập tin sẽ hiện ra, cho phép bạn chọn tập tin trên máy tính của mình. Sau khi bạn đã chọn tập tin mình muốn, nhấn Mở, tập tin sẽ sẵn sàng để tải lên.

  68088116313edfdd8eb5d66c60c73553-1249062370-207-2.jpg

 4. Nhấn Tải lên để tải lên đoạn phim. Một hình ảnh thu nhỏ của tập tin sẽ xuất hiện trong vùng 'Chèn đoạn phim quay màn hình'.

  68088116313edfdd8eb5d66c60c73553-1249062370-207-3.jpg

  • Bạn có thể thêm đoạn phim Flash và Ogg cùng lúc, thao tác dự phòng sẽ được thực hiện tự động.
 1. Để chèn một đoạn phim quay màn hình, hãy nhấn lên liên kết Chèn đoạn phim quay màn hình bên dưới ảnh thu nhỏ, và mã tương ứng sẽ xuất hiện tại vị trí con trỏ chuột, trong vùng nội dung của bài viết.

  68088116313edfdd8eb5d66c60c73553-1249062370-207-4.jpg

  68088116313edfdd8eb5d66c60c73553-1249062370-207-5.jpg
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support