பயர்பாக்ஸ் Support

Featured Articles

பயர்பாக்சுன் ஆரம்பியுங்கள் - முக்கிய விடயங்கள் பற்றிய மேற்பார்வை

பயர்பாக்சுன் ஆரம்பியுங்கள் - முக்கிய விடயங்கள் பற்றிய மேற்பார்வை

இந்த கட்டுரை Firefox இன் வசதிகளான - புத்தககுறி, கீற்றுகள், கூடுதல் இணைப்புகள் மற்றும் பிற வசதிகள் குறித்து விளக்குகிறது.

சமீபத்திய  ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை  புதுப்பிக்கவும்

சமீபத்திய ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை புதுப்பிக்கவும்

கணினியை பாதுகாப்பாக வைக்க ஃபயர்பாக்ஸ் தானே புதுப்பித்துக்கொள்ளும். கைமுறையாக ஃபயர்பாக்சை எப்படி புதுபிப்பது என்பது பற்றி இக் கட்டுரையில் காண்போம்

ஃபயர்பாக்ஸை மீளமைத்தால் பெரும்பாலான சிக்கல்களை உடனடியாக தீர்க்கலாம்

ஃபயர்பாக்ஸை மீளமைத்தால் பெரும்பாலான சிக்கல்களை உடனடியாக தீர்க்கலாம்

ஃபயர்பாக்ஸை மீளமைப்பதன் மூலம் மெதுவான செயல்பாடுகள்,சிதைவுகள்,தேவையற்ற கருவிபட்டைகள் தேடல் கடத்தி மற்றும் பெரும்பாலான சிக்கல்களை உடனடியாக தீர்க்கலாம். நூற்குறிப்புகள் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் சேமித்து வைக்கப்படும்.

விண்டோஸ் 10 இல் உங்கள் இயல்புநிலை உலாவியை எவ்வாறு மாற்றுவது

விண்டோஸ் 10 இல் உங்கள் இயல்புநிலை உலாவியை எவ்வாறு மாற்றுவது

விண்டோஸ் 10 இல் Firefox ஐ உங்கள் இயல்புநிலை உலாவியாக எப்படி உருவாக்குவது என்பதை அறியவும்.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More