பயர்பாக்ஸ் Support

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

விண்டோஸ் 10 இல் உங்கள் இயல்புநிலை உலாவியை எவ்வாறு மாற்றுவது

விண்டோஸ் 10 இல் உங்கள் இயல்புநிலை உலாவியை எவ்வாறு மாற்றுவது

விண்டோஸ் 10 இல் Firefox ஐ உங்கள் இயல்புநிலை உலாவியாக எப்படி உருவாக்குவது என்பதை அறியவும்.

சமீபத்திய  ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை  புதுப்பிக்கவும்

சமீபத்திய ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை புதுப்பிக்கவும்

கணினியை பாதுகாப்பாக வைக்க ஃபயர்பாக்ஸ் தானே புதுப்பித்துக்கொள்ளும். கைமுறையாக ஃபயர்பாக்சை எப்படி புதுபிப்பது என்பது பற்றி இக் கட்டுரையில் காண்போம்

"உங்கள் இணைப்பு பாதுகாப்பானது அல்ல" இதற்கு  என்ன அர்த்தம்?

"உங்கள் இணைப்பு பாதுகாப்பானது அல்ல" இதற்கு என்ன அர்த்தம்?

ஒரு தவறான TLS சான்றிதழ் அல்லது பலவீனமான குறியாக்க பயன்படுத்துகிறது என்று ஒரு இணையதளத்தில் இணைக்கும்போது, பயர்பாக்ஸ் "உங்கள் இணைப்பு பாதுகாப்பானது அல்ல" என்று கூறி ஒரு பிழை பக்கம் காண்பிக்கும்.

விண்டோசில் ஃபயர்பாக்ஸை நிறுவும் முறை

விண்டோசில் ஃபயர்பாக்ஸை நிறுவும் முறை

விண்டோசில் ஃபயர்பாக்ஸை எப்படி நிறுவுவது என்பதை இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More