கப்புகளில் இருந்து புத்தகஅடையாளங்களை மீட்க வேண்டும் அல்லது மற்றோரு கணினிக்கு மாற்ற வேண்டும்

பயர்பாக்ஸ் தானாக தங்களின் காம்புகளை உருவாக்கும் bookmarks இறுதி 15 காப்புகளை சேமிக்கும் பாதுகாப்பதற்காக . இந்த கட்டுரை பயர்பாக்ஸ் கப்புகளிலிருந்து தங்களின் புத்தகக்குறிகளை சேமிக்க, மீட்க ,மற்றும் எப்படி தங்களின் புத்தகக்குறி காப்பு கோப்புகளை சேமிக்க ,காக்க மற்றும் தங்களின் புத்தகக்குறிகளை மற்றோரு கணினிக்கு மாற்ற கற்றுத்தரப்படும்.

Backup and restore

Manual backup

 1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.
 2. நூலக முறையில் இதை சொடுக்க வேண்டும் e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png import and restore பொத்தானை தேர்வு செய்க Backup....

  ff17bcklib
 3. புத்தகக்குறி மீட்பு கோப்புப்பெயர் சன்னலில் ,சேமிக்கும் இடத்தை தேர்வு செய்க .பொதுவாக அதன் பெயர் bookmarks-"date".json. டெஸ்க்டாப் பொதுவாக அருமையான இடம் ,ஆனால் எந்த ஒரு எளிதாக அறிய கூடிய இடமாக இருந்தாலும் வேலை செய்யும் .
 4. புத்தகக்குறி ஜேசன் கோப்புகளை சேமிக்கவும் . புத்தகக்குறி மீட்பு கோப்புப்பெயர் சன்னல் மூடிவிடும் அதற்கு பிறகு நூலக சன்னலை மூடிவிடுங்கள் .

Restoring from backups

Caution: Restoring bookmarks from a backup will overwrite your current set of bookmarks with the ones in the backup file.
 1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.
 2. நூலக முறையில் இதை சொடுக்க வேண்டும் e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Import and Backup பொத்தானை தேர்வு செய்க Restore.

  ff17bcklib2
 3. எந்த புத்தகக்குறியை மீட்க வேண்டும் என்று தேர்வு செய்க :
  • தேதிக்குறி செய்த உள்ளீடுகளை தானாக மீட்கப்படும் .
  • Choose File...தங்கள் கையால் காம்புகளை மீட்க இது உதவும் (மேலே பாருங்கள் ).
 4. காப்பை தேர்வு செய்த பிறகு,தங்களுடைய புத்தகக்குறி அந்த கோப்பிலிருந்து மீட்கப்படும் . நூலக சன்னலை மூடவேண்டும் .

Moving bookmarks to another computer

Using Firefox Sync

பயர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவு மூலம் உங்கள் புத்தகக்குறிகளை மற்றோரு கணினிக்கு மாற்ற முடியும் .

Important: ஒத்திசெய்வு புத்தகக்குறிகளை மாற்றும் பொழுது தன்னை தன்னை மேம்படுத்திக்கொள்ளும் ,அதனால் it does not provide a true backup service,அதை பயன்படுத்திக்கொள்ள இயலாது .

பயர்பாக்ஸ் ஒத்திசெய்வு புத்தகக்குறிகளை (மற்ற சுயவிவர தகவல் ) மற்ற கணினிகளோடு ஒருங்கிணைக்க உதவும். See எப்படி நான் என் கணினியில் ஒத்திசைவு அமைக்க? அதிக தவல்களுக்கும் வழிமுறைகளுக்கும் இதை பாருங்கள் .

Using a bookmark backup file

புத்தகக்குறி காப்பு கோப்பை ஒரு கணினியில் பயன்படுத்தி மற்றோரு கணினியில் அதனை மீட்க முடியும் . இஒருவேளை இரண்டு கணினிகளும் ஒத்திசெய்கவில்லை என்றபொழுந்து இதனை பயன்படுத்திக்கலாம் .

புத்தகக்குறி காப்பு கோப்பு இப்படி இருக்கும் manual backup (மேலே பார்க்கவும் ) அல்லது உள்ளே உள்ள தானியங்கி ஒன்று தேதியிட்ட மீட்புகள் Firefox profile folder பெயர் bookmarkbackups அடைவு. புத்தகக்குறி காப்பு லப்பை உங்கள் பரிமாற்ற ஊடகத்தில் வையுங்கள் (உதாரணம் பிளாஷ் டிரைவ்) அதை பிரதியை உங்கள் கணினி டெஸ்க்டொப்பில் வையுங்கள்(அல்லது எதாவது இடம்). பிறகு பயர்பாக்ஸ் ஒத்திசெய்வு சன்னலில் உங்கள் கோப்புகளை மீட்க முடியும் , Choose File... மேலே குறிப்புட்டடுள்ள தகவல் மூலம் . Restoring from backups .

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: gokumoose. You can help too - find out how.