கடவுசொல் மேலாளர் - Firefox -ல் சேமிக்கப்பட்ட கடவுச்சொற்களை நினைவில்கொள்ளும், அழிக்கும், மாற்றும் மற்றும் இறக்குமதி செய்யும்

வலைத்தளங்களில் நுழைய நீங்கள் பயன்படுத்தும் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொற்களை Firefox கடவுச்சொல் மேலாளர் சேமித்துவைத்துக்கொண்டு நீங்கள் அடுத்தமுறை அங்கு செல்லும்போது அவற்றை உங்களின் சார்பில் நிரப்பும். இந்த கட்டுரை எப்படி கடவுசொல் மேலாளரை பயன்படுத்தி உங்கள் கடவுச்சொற்களை எப்படி நினைவில்கொள்வது, பார்ப்பது,அழிப்பது மற்றும் பாதுகாப்பது பற்றி கூறும்.

Make Firefox remember usernames and passwords

ஒரு வலைதளத்தில் முன்னரே சேமிக்கப்படாத ஒரு பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் பயன்படுத்தும்போது, Firefox அதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என கேட்கும்.; Password 29 - Win Password 29 - Mac Password 29 - Lin password doorhanger 39 fx43-RememberLogin

Tip: Remember Password தூண்டுதலுக்கு வெளிய சொடுக்கினால் அந்த தூண்டுதல் மறைக்கப்படும். மீண்டும் கொண்டு வர, இடபலகைக்கு இடது புறம் உள்ள சாவி சன்னதி சொடுக்கவும். Firefox உங்கள் கடவுச்சொல்லை சேமிக்க கோரிக்கை செய்யாவிட்டால், இந்த கட்டுரையை வாசிக்கவும்.Usernames and passwords are not saved.

தூண்டுதலில்:

 • To have Firefox remember your username and password,இதை சொடுக்கவும் Remember PasswordRemember.அடுத்த முறை அந்த வலைத்தளத்தை நீங்கள் அணுகும்போது, Firefox தமனாகவே உங்கள் சார்பாக உங்கள் பயனர்பெயரையும் மற்றும் கடவுச்சொல்லையும் நிரப்பும்.
  • நீங்கள் தவறான பயனர்பெயரையயோ அல்லது கடவுச்சொல்லையோ பதிவு செய்து இருந்தால், சரியானவற்றை வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்தால் Firefox அதை சேமிக்க தூண்டும். புதிய பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் சேமிக்க, சொடுக்கவும்Update PasswordUpdate.
 • To tell Firefox to never remember usernames and passwords for the current website, கீழிறங்கும் பட்டியலை தேர்வு செய்து இதை தேர்ந்தெடுக்கவும் Never Remember Password for This Site.பின்னர் ,அந்த வலைத்தளத்தில் நுழையும்போது மீண்டும் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் சேமிக்க தூண்டப்பட மாட்டீர்கள்.
  • பின்னர் நீங்கள் உங்கள் முடிவை மாற்றி Firefox ஐ உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் சேமிக்க செய்ய வேண்டும் என்றால், Firefox தேர்வுகளுக்கு சென்று அந்த வலைதளதின் பதிவை Security panel விதிவிலக்கு பட்டியலில் இருந்து நீக்கவும்.பின்னர் நீங்கள் உங்கள் முடிவை மாற்றி Firefox ஐ உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் சேமிக்க செய்ய வேண்டும் என்றால், Firefox விருப்பங்களுக்கு சென்று அந்த வலைதளதின் பதிவை Security panel விதிவிலக்கு பட்டியலில் இருந்து நீக்கவும்.
 • To skip saving your username and password this time, கீழிறங்கும் பட்டியலை தேர்வு செய்து இதை தேர்ந்தெடுக்கவும் Not Now. அடுத்த முறை நீங்கள் அந்த வலைத்தளத்தை அணுகும்போது உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் சேமிக்க தூண்டப்படுவீர்கள்.
Note: சில வலைத்தளங்கள் உங்களை ஒரு பெட்டியை தேர்ந்தேடுப்பதன் மூலம் உள்நுளைந்தவாறே வைத்திருக்க கோரும் . நீங்கள் பயனர்பெயரையும் மற்றும் கடவுச்சொல்லையும் Firefox-ல் சேமிக்காவிடினும் இந்த அம்சம் செயல்படும்.

Managing multiple accounts for a site

நீங்கள் ஒரு வலைத்தளத்திற்கு ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட கணக்குகள் வைத்திருந்தால்கூட Firefox உங்கள் அனைத்து உள்நுழைவுகளையும் சேமிக்க முடியும். வெவ்வேறு கணக்குகளிலிருந்து நீங்கள் உள்நுழைந்தால் கூட Firefox உங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை தானாகவே நிரப்பும்.

 1. Right-clickControl + சொடுக்கவும் பயனர்பெயர் காலத்தின் மேல் சூழல் பட்டியலை பார்க்க
 2. சொடுக்குFill Login.

நீங்கள் உள்நுழைய பிடித்தமான ஒரு பயனர்பெயரை தேர்வு செய்யவும். Firefox தானாகவே உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உங்களுக்காக நிரப்பும்.

 1. login multiple accounts 42

Viewing and deleting passwords

To view passwords for a specific site, வலது-சொடுக்கு control+வலைத்தளத்தில் உள்ள பயனர்பெயர் காலத்தில் சொடுக்கவும், பின்னர் சொடுக்கவும்Fill Login, பின்னர் View Saved Logins, மேற்கூறியவாறு செய்யவும்.

Firefox உங்களுக்காக சேமித்த பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் நீங்கள் சுலபமாக நிர்வகிக்க முடியும்.

 1. Firefox சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி, அதிலிருந்து தேர்வுகள் பட்டியை சொடுக்கவும்.

  Firefox சாரளத்தின் பட்டிப்பட்டையிலிருந்து, கருவிகள் தேர்வுசெய்து, அதிலிருந்து தேர்வுகள் பட்டியை சொடுக்கவும்.

  பட்டிப்பட்டையிலிருந்து Firefox அழுத்தி அதில் முன்னுரிமைகள்... தேர்வு செய்யவும்

  Firefox சாரளத்தின் மேலே உள்ள திருத்து அழுத்தி அதில் முன்னுரிமைகள் தேர்வு செய்யவும்

  பட்டி பொத்தானை சொடுக்கி New Fx Menu பின் தேர்வுகள்முன்னுரிமைகள் பொத்தானை சொடுக்கவும்.

 2. குழுவை Security சொடுக்கவும்.
 3. சொடுக்கவும்Saved Passwords…Saved Logins…கடவுச்சொல் மேலாளர் செயல்பட துவங்கும்.
saved passwords 38 fx42SavedPasswordsUI fx43SavedLoginsUI
 • To see the passwords you have saved, சொடுக்கவும் Show Passwords. சாளரத்தை மூடும்போது தானாகவே கடவுச்சொற்களை மறைக்கப்படும்.
 • Use the search box to find a particular website or username. தேடல் பட்டியலில் X பொத்தானை சொடுக்கி தேடலை அழித்து முழு பட்டியலையும் பார்க்கலாம். .
 • To remove the username and password for a website, வலைதளத்தின் பதிவை பட்டியலில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்து அதை சொடுக்குRemove.
 • To remove all stored usernames and passwords, சொடுக்கவும்Remove All.

இந்த தேர்வு உறுதி செய்யப்பட்ட பின், உங்கள் அணைத்து சேமிக்கப்பட்ட பயனர்பெயர்களும் மற்றும் கடவுச்சொற்களை அழிக்கப்படும்.

 • To import passwords from Chrome or Internet Explorer, சொடுக்கவும் Import வழிகாட்டியில் உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்.
Note: தற்போது கடவுச்சொல் மேலாளர் இராஜ்க்குமதி அம்சம் Windows-ல் மட்டும் தான் உள்ளது.

Protecting your passwords

அனைத்திற்கும் எளிமையான கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தினால் identity theft இதனால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். உங்கள் அடையாளத்தை பாதுகாக்க பாதுகாப்பான கடவுச்சொல்லை உருவாக்குங்கள் இந்த கட்டுரை பாதுகாப்பான கடவுச்சொற்களை உருவாக்க எளிமையான வழிமுறையை காண்பிக்கும் மேலும் கடவுச்சொல் மேலாளரை பயன்படுத்துதல் மேற்கூறிய அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள தங்களுக்கு உதவும்.


கடவுச்சொல் மேலாளர் உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும்encrypted என்ற வடிவத்தில் வன்தட்டில் சேகரித்தாலும், உங்கள் கணினியை அணுகும் எவராலும் அதை பார்க்கவோ பயன்படுத்தவோ முடியும். Use a Primary Password to protect stored logins and passwords இக்கட்டுரை உங்கள் கணனி தொலைந்து போனாலோ அல்லது திருடப்பட்டாலோ தங்கள் கணினியை பாதுகாப்பாக எப்படி வைப்பது என்பதை பற்றி எடுத்து கூறும்.

Having problems with usernames and passwords?

இந்த கட்டுரைகள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட அணைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்ய உங்களுக்கு உதவும்:

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More