பயர்பாக்சுன் ஆரம்பியுங்கள் - முக்கிய விடயங்கள் பற்றிய மேற்பார்வை

Firefox க்கு புதியவரா? நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு தான் வந்துள்ளீர்கள். இக்கட்டுரை Firefox இன் அனைத்து அடிப்படைகள் குறித்தும் சில நிமிடங்களில் விளக்குகிறது. மேலும் இது நீங்கள் பின்னர் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் சிறந்த கட்டுரைகளுக்கான பல்வேறு இணைப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.

முகப்பு பக்கம் அமைத்தல் மற்றும் மாற்றுதல்

நீங்கள் Firefox ஐ துவக்கும் போது திறக்க வேண்டிய பக்கத்தை தேர்ந்தெடு அல்லது முகப்பு பொத்தானை அழுத்து.

 1. நீங்கள் முகப்பு பக்கமாக பயன்படுத்த விரும்பும் இணையப்பக்கத்துடன் ஒரு கீற்றைத் திறக்க.
 2. அந்தக் கீற்றை இழுத்து முகப்பு பொத்தானில் போடுங்கள் Home Button.
  Home Page 29 - Win8Home Page 29 - MacHome Page 29 - Linux
 3. ஆம்ஐ அழுத்து இதனை உங்கள் முகப்பு பக்கமாக அமையுங்கள்.

மேலும் பல வழிகள் குறித்து முகப்பு பக்க கட்டுரையில் காணலாம்.

இணையத்தில் தேடுங்கள்

Firefox இன் உட்கட்டமைக்கப்பட்ட தேடு பட்டையுடன் உங்கள் விருப்பமான தேடு எந்திரங்களை தேர்வு செய்யுங்கள்.

 • நீங்கள் விரும்புவதைத் தேர்வு செய்ய, தேடு பட்டையின் இடது புறம் இருக்கும், தேடுதல் சிறு படத்தை கிளிக்கு செய்யுங்கள்.
  Search2 29 - WinSearch2 29 - MacSearch2 29 - Lin
 • தேடு பட்டையில் உள்ளிடுவதன் மூலம் உங்களுக்கு பிடித்தமான தேடு எந்திரத்தை தேர்ந்தெடுங்கள்.
  quick search fx34
தேடு பட்டை குறித்த கட்டுரையில் மேலும் பல எளிய தேடல் வழிகள் குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இணைய தளத்தை புத்தக குறியிடல்

உங்களுக்கு பிடித்த தளங்களை சேமியுங்கள்.

 • புத்தக குறிகள் உருவாக்க, கருவிப்பட்டையில் நட்சத்திரக் குறியீட்டை கிளிக் செய்யுங்கள். நட்சத்திரம் நீல நிறமாக மாறும் மற்றும் நீங்கள் அப்போது இருக்கும் பக்கத்தின் புத்தக குறி வரிசைப்படுத்தப்படாத புத்தக் குறிகள் கோப்பில் உருவாக்கப்படும். அவ்வளவு தான்!
  Bookmark 29 WinBookmark 29 MacBookmark 29 Lin
குறிப்பு: புத்தகுறிகள் கருவிப்பட்டையில் சேமிக்க, கீற்றை நேரடியாக இழுங்கள்.

மேலும் தகவல்களுக்கு, புத்தக குறிகள் கட்டுரையைப் பாருங்கள்.

அற்புதப் பட்டையுடன் அனைத்தையும் கண்டுபிடியுங்கள்

நாங்கள் எங்களின் பயர்பாக்சின் முகவரிப்பட்டையை "அற்புதப் பட்டை" என அழைக்க விரும்புகிறோம் ஏனெனில் இது நீங்கள் முன்னர் பார்த்தவற்றை விரைவில் கண்டுபிடிக்கிறது.

 • முகவரிப்பட்டையில் உள்ளிட தொடங்கியவுடன், உங்களது உலாவி வரலாறு மற்றும் புத்தக குறிகளில் இருந்து பக்களின் பட்டியலைக் காணலாம். இப்போது நீங்கள் விரும்பும் பக்கத்தை பட்டியலில் பார்த்தவுடன் அதனை கிளிக் செய்யுங்கள்.
  Bookmark3 29 WinBookmark3 29 MacBookmark3 29 Lin
குறிப்பு: நீங்கள் இங்கிருந்து இணைத்திலும் தேடலாம். முயன்று பாருங்கள்.

மேலும் பல குறிப்புகளுக்கு அற்புதப் பட்டை கட்டுரையைக் காணுங்கள்.

தனிப்பட்ட உலாவல்

நீங்கள் பார்த்த தளங்கள் மற்றும் பக்கங்கள் பற்றி எந்த தகவல்களையும் கணினியில் சேமிக்காமல் இணையத்தில் உலாவுவதற்கு Firefox இன் தனிப்பட்ட உலாவல் வசதி அனுமதிக்கிறது.

 • மெனு பொத்தானை கிளிக் செய்து New Fx Menu தனிப்பட்ட புதிய சாளரம் பொத்தானை தேர்ந்தெடுங்கள்.
  private browsing - fx29 - winxpprivate browsing - fx29 - win8private browsing - fx29 - macprivate browsing - fx29 - linux
தனிப்பட்ட உலாவல் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

மெனு அல்லது கருவிப்பட்டையை தனிப் பயனாக்குங்கள்

உங்கள் மெனு அல்லது கருவிப்பட்டையில் தோன்றும் உருப்படிகளை நீங்கள் மாற்றலாம்.

 1. மெனு பொத்தானை தேர்ந்தெடுங்கள் new fx menu தனிபயனாக்கு ஐத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
  • மெனு அல்லது கருவிப்பட்டையின் உள்ளேயும் வெளியேயும் உருப்படிகளை இழுத்து போடும் வகையிலான சிறப்பு கீற்று திறக்கும்.
  Customize Fx 29 Win8
 2. நீங்கள் முடித்ததும், பச்சை நிற தனிப்பயனாக்கத்திலிருந்து வெளியேறு பொத்தானை அழுத்துங்கள்.

மேலும் அறிய பயர்பாக்சை தனிபயனாக்கல்.

கூடுதல் இணைப்புகளுடன் Firefox இல் வசதிகளைச் சேருங்கள்

கூடுதல் இணைப்புகள் என்பவை நீங்கள் விரும்பும் வண்ணம் Firefox வேலை செய்வதற்காக நிறுவும் செயலிகள்.

 1. பயர்பாக்ஸ் சாளரத்தின் மேல்,Firefox பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்,மெனு பட்டியிலிருந்து, Tools கிளிக் செய்யவும் பயர்பாக்ஸ் சாளரத்தின் மேல்,Tools மெனுவை அழுத்தவும் , Add-onsகிளிக் செய்யவும். கூட்டுறுப்பு மேலாளர் தாவலை திறக்கும். மெனு பொத்தானை கிளிக் செய்யவும் New Fx Menu பிறகு Add-onsபட்டனை அழுத்தவும் . கூட்டுறுப்பு மேலாளர் தாவலை திறக்கும்.

 2. கூட்டுறுப்பு மேலாளர் தாவலில், Get Add-ons குழு தேர்வு செய்யவும்.
 3. கூடுதல் இணைப்பு அல்லது தீம்கள் குறித்து மேலும் விவரம் அறிய அதனை கிளிக் செய்யுங்கள். பின் பச்சை நிற Add to Firefox அழுத்து அதனை நிறுவலாம் .
  • மேல்புறம் உள்ள தேடு பெட்டி மூலம் குறிப்பிட்ட கூடுதல் இணைப்பையும் தேடலாம். பின் நீங்கள் கண்டறிந்த கூடுதல் இணைப்பை Install பொத்தான் மூலம் நிறுவலாம்.
   Addon1 29 WinAddon2 29 WinAddon1 29 MacAddon2 29 MacAddon1 29 LinAddon2 29 Lin
 4. Firefox நீங்கள் வேண்டிய கூடுதல் இணைப்பை தரவிறக்கி பின் நிறுவுதலை உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறீர்களா என கேட்கும்.
 5. இப்போது மறுதுவக்கு பொத்தான் தோன்றினால் அதனை அழுத்துங்கள். உங்கள் கீற்றுகள் சேமிக்கப்பட்டு மறுதுவக்கிய பின் திரும்ப தோன்றும்.

கூடுதல் இணைப்பு குறித்து மேலும் அறிய, பாருங்கள் கூடுதல் இணைப்பு நிறுவல்.

குறிப்பு: சில கூடுதலி இணைப்புகள் நிறுவப்பட்ட பின் கருவிப்பட்டையில் ஒரு பொத்தானை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் அதனை நீக்கலாம் அல்லது மெனுவுக்கு நகர்த்தலாம். – பார்க்கCustomize Firefox controls, buttons and toolbars.

உங்கள் Firefox ஒத்திசைத்து வையுங்கள்

உங்கள் புத்தக குறிகள், வரலாறு, கடவுச் சொற்கள் இன்ன பிறவற்றை எந்ந கருவியிலும் பெறுங்கள்.

 1. முதலில் Firefox கணக்கை உருவாக்குங்கள்:
  • மெனு பொத்தானை அழுத்துங்கள் New Fx Menu பின் ஒத்திசைவில் உள்நுழையைத் தேர்ந்தெடுங்கள், வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி புதிய கணக்கை உருவாக்குங்கள்.
  Sync 29
 2. பின் இன்னொரு கருவியுடன் இணைக்க உள்நுழையுங்கள்.

விரிவான வழிகாட்டலுக்கு, பார்க்க எப்படி நான் என் கணினியில் ஒத்திசைவு அமைக்க?

காணொளி மூலம் நண்பர்களுடன் இணையுங்கள்

இலவச காணொளி அழைப்புகளை உங்கள் உலாவியில் பெறுங்கள் Firefox Hello.

 1. அரட்டை அறையை உருவாக்க உலாவியின் மேல் உள்ள Hello பொத்தானை அழுத்துங்கள் hello button.
 2. அரட்டை இணைப்பை நண்பருக்கு அனுப்புங்கள்.
 3. உங்கள் நண்பர் அரட்டையில் இணைந்ததும் Firefox உங்களுக்கு அறிவிக்கும்.

காணொளி அழைப்புகள் குறித்து அறிய, பார்க்கFirefox Hello - video and voice conversations online.

உதவி பெறுங்கள்

உங்களுக்கு மேலும் கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது Firefox உடன் ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சரியான வலைதளத்தில் தான் உள்ளீர்கள்.

 • இந்த தளம் Firefox பற்றிய உங்கள் அனைத்து கேள்விகளை தீர்க்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளைக் கொண்டுள்ளது.
Get Help

Browsing the web

Setting your home page

Setting your home page in Firefox is easy. Just drag the site's icon to the Home button. For more information about your home page and to set what tabs show when you open Firefox, see முகப்பு பக்கம் அமைப்பது எப்படி?.
Home page Win1


Home page Mac1

Home page Lin1

One-click bookmarking

To create a bookmark, click on the star icon in the Location bar. That's it! For more about using bookmarks, including tagging and organizing, see உங்களுக்கு பிடித்த வலைப்பக்கங்கள் காப்பாற்ற புக்மார்க்குகளை உருவாக்குங்கள்.
bookmarks-win1

bookmarks-mac1

Finding everything with the Awesome Bar

We like to call Firefox’s Location bar the "Awesome Bar" because when you start to type the name or address of a website you’ve been to before, it finds it for you in an instant. And the more you use it, the better it gets. To learn more Awesome Bar tricks, including searching through your open tabs and searching the web, see Address bar autocomplete suggestions in Firefox.
Awesome Bar dropdown1 win

Awesome Bar dropdown1 mac

Awesome Bar dropdown1 lin

Searching the web

Search the web with your favorite search site in Firefox’s built-in Search bar. Just click the icon on the left to switch search engines. Learn more search tricks with the Search with the Firefox address bar article.
Search Win

Search Mac

Search Lin

Tabs tabs tabs!

Tabs let you have multiple websites open inside a single window, keeping your screen clutter-free and making it easy to switch between sites. To add a new tab, click the new tab button (+) on the right side of the last tab. To learn more about working with tabs, see Use tabs to organize lots of websites in a single window.
Tabs Win2

Tabs Mac2

Pinned Tabs

Pinned Tabs let you keep your favorite web apps like Facebook, Gmail and Twitter open and just a click away. To create a Pinned Tab, right-clickcontrol-click on the tab and select Pin Tab from the menu. To learn more about how Pinned Tabs work, see Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away.
Pin App Tab Win

Pin App Tab Mac

Pin App Tab Lin

Private Browsing

Firefox’s Private Browsing feature allows you to browse the Internet without saving any information on your computer about which sites and pages you’ve visited.

To start Private Browsing, go to the top of the Firefox window, the menu bar, click the Firefox buttonTools menu and select Start Private Browsing. Read the Private Browsing - Use Firefox without saving history article to learn more.
Private Browsing Win1


Private Browsing Mac1

Private Browsing Lin1

To open a Private Browsing window, go to the top of the Firefox window, the menu bar, click the Firefox buttonFile menu and select New Private Window. Read the Private Browsing - Use Firefox without saving history article to learn more.
fx20 new private window - file menu

New Private Window Fx20 Win7

New Private Window Fx20 Mac

New Private Window Fx20 Lin

Customizing Firefox with Add-ons

Add-ons are like apps that you install to add bells & whistles to Firefox. You can get add-ons that compare prices, check the weather, change the look of Firefox, listen to music, or even update your Facebook profile. To learn more about Add-ons and how to install them, see Find and install add-ons to add features to Firefox.

Themes

Easily personalize Firefox's appearance. Try some themes on at Mozilla's add-on website.

Staying in Sync

Firefox Sync lets you securely access your history, bookmarks, tabs and passwords across all of your devices. See எப்படி நான் என் கணினியில் ஒத்திசைவு அமைக்க? to learn more or just go straight to syncing your computers or your Android device.

இந்த கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா?

தயவு செய்து காத்திருக்கவும்...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More