Firefox sidinfo-fönstret

Fönstret Sidinfo i Firefox ger dig tekniska detaljer om sidan du är på och där kan du också ändra olika behörigheter för den webbplatsen. Så här öppnar du sidinfo-fönstret: HögerklickaHåll ner knappen Control när du klickar på ett tomt område på webbsidan och välj Visa sidinfo från snabbmenyn. Du kan också öppna sidinfo-fönstret genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på knappen Site Info button till vänster om en webbsidas adress för att öppna Kontrollcentret.
 2. Klicka på pilen till höger om panelen.
  Kontrollcentret
 3. Klicka på knappen Mer information i nästa prompt.
  Kontrollcentret mer info

Fönstret Sidinfo är indelat i olika paneler. Varje panel beskrivs nedan.

Allmänt

Fönstret sidinfo fx67
Panelen Allmänt innehåller grundläggande information om sidan, såsom dess titel, typ av innehåll och storlek, samt mer tekniska data från sidan källa.

 • Titel: Visar titeln på sidan du besöker.
 • Adress: Visar URL (Uniform Resource Locator) på sidan du besöker.
 • Typ: Visar innehållstypen (MIME-typ) på sidan du besöker. Denna typ bestäms av webbservern.
 • Renderingsläge: Visar om sidan överensstämmer med webbkodningsstandarder eller om Firefox måste visa sidan på ett sätt som är förenligt med icke-standard kod.
 • Teckenkodning: Visar vilken teckenkodning sidan använder. Detta kan ändras från menyn Visa.
 • Storlek: Visar storleken på sidan i kilobyte (och bytes).
 • Ändrad: Visar datum och tid då sidan senast ändrades.

Meta

Fältet Meta visar alla metataggar som finns i sidans källkod. Dessa kan omfatta specifikationer på filtyp, teckenkodning , författare, sökord och mer.

Media

Sidindo media fx67
Panelen Media visar webbadressen och typ för alla bakgrunder, bilder och inbäddat innehåll (inklusive ljud och video) som laddas med sidan. Du kan klicka på ett objekt för att ta reda på mer om det, inklusive:

 • Adress: URL för det angivna objektet.
 • Typ: Filtypen för det angivna objektet.
 • Storlek: Storleken i kilobyte (och bytes) för det angivna objektet.
 • Dimension: Storleken på objekt på skärmen i pixlar.
 • Tillhörande text: För bilder, den "alternativa" text som visas om bilden inte är laddad.

För varje objekt kan du välja att spara den på hårddisken genom att klicka på knappen Spara som….

Blockera bilder från domän

Markera alternativet förhindrar sidor under den angivna domänen från att ladda bilder automatiskt.

RSS

Sidinfo rss

Panelen RSS listar webbadressen och typ av eventuella webbflöden associerade med sidan. För att prenumerera på ett flöde, klicka på länken i listan. Se Live Bookmarks - Subscribe to a web page for news and updates för mer information
Obs: Om sidan inte har några webbflöden, kommer fönstret sidinfo inte inkludera panelen RSS.

Rättigheter

Sidinfo rättigheter fx67 I panelen Rättigheter kan du åsidosätta alternativ för domänen som listas efter Rättigheter för. Avmarkera rutan Använd standard för att ange om sidan ska tillåtas eller blockeras från att göra en viss åtgärd.

Aktivera insticksmoduler

Support avslutades för alla NPAPI-insticksmoduler, förutom för Adobe Flash, i Firefox version 52. Se denna artikel för detaljer.
Listar installerade insticksmoduler och anger om domänen ska Fråga alltid, Tillåt, eller Blockera varje insticksmodul från att laddas. Artikeln Varför behöver jag klicka för att aktivera insticksmoduler? beskriver hur dessa rättigheter är inställda för specifika webbplatser.

Åtkomst till din position

Anger om Firefox får berätta för den listade domänen vart du befinner dig, med hjälp av positionsbestämd surfning.

Spela automatiskt upp media med ljud

Anger om den angivna domänen tillåts att automatiskt spela upp media. För mer information, se Tillåt eller blockera automatisk uppspelning av media i Firefox. Observera att autoplay-funktionen kanske ännu inte är aktiverad i din version av Firefox.

Installera tillägg

Anger om den angivna domänen tillåts starta dialogrutan för installation av utökningar eller teman. Se artikeln Inställningar för säkerhet och lösenord för instruktioner om hur du lägger till eller tar bort installationsrättigheter för webbplatser. Installationsbehörighet för webbplatser kan läggas till eller tas bort i panelen Sekretess & säkerhet i inställningar under Rättigheter.

Hämta bilder

Anger om den angivna domänen kan ladda bilder automatiskt.

Lagra för nedkopplat läge

Anger om den angivna domänen tillåts lagra offlineinnehåll.

Öppna popup-fönster

Anger om den angivna domänen kan starta popup-fönster. Se [Pop-up blocker settings, exceptions and troubleshooting]] för instruktioner om hur du lägger till eller tar bort popup-rättigheter för webbplatser.

Åsidosätt tangentbordsgenvägar

Anger om den angivna domänen kan ersätta inbyggda tangentbordsgenvägar, till exempel, tilldela Ctrl + Bcommand + B till fet stil istället för sidofältet bokmärken. Varning: Om du ställer in den här behörigheten till Blockera inaktiveras användningen av Delete-tangenten och gör att Backspace-knappen fungerar som knappen Tillbaka, även i formulär och editorer.

Ta emot notifieringar

Anger om den angivna domänen får skicka Push-notifieringar.

Kör Adobe Flash

Anger om domänen ska Fråga alltid, Tillåt eller Blockera insticksmodulen Adobe Flash från att laddas. Artikeln Varför behöver jag klicka för att aktivera insticksmoduler? förklarar hur dessa behörigheter är inställda för specifika webbplatser.

Ta emot notifieringar

Anger om den angivna domänen får skicka Push-notifieringar.

Sätta kakor

Anger om den angivna domänen får sätta kakor. Se Aktivera och inaktivera kakor som webbplatser använder för att spåra dina inställningar för instruktioner om hur du lägger till eller tar bort kakors rättigheter för webbplatser.

Dela skärmen

Webbplatser kan fråga om ditt tillstånd att dela din datorskärm. Du kan ställa in det här till Fråga alltid eller Blockera. För mer information, se Share browser windows or your screen with sites you trust.

Lagra data i beständig lagring

Anger om den angivna domänen får lagra data på din dator för senare användning. Firefox behåller data från webbplatser med beständig lagring tills du tar bort det. Mer information finns i Manage local site storage settings.

Växla till denna flik

Anger om den angivna domänen får ändra fokus till sin egen flik. Du kan ställa in denna till Fråga alltid eller Tillåt.

Använda kameran

Anger om den angivna domänen är tillåten att använda kameran. Detta gäller webbplatser som har video- eller bildtagningsfunktioner, såsom videochattsidor. Du kan ställa in detta till Fråga alltid, Tillåt eller Blockera.

Använda mikrofonen

Anger om den angivna domänen är tillåten att använda mikrofonen. Detta gäller webbplatser som har ljudinspelningsfunktioner, såsom röstkonferensplatser. Du kan ställa in detta till Fråga alltid, Tillåt eller Blockera.

Säkerhet

Sidinfo säkerhet fx67

Webbplatsens identitet

 • Webbplats: Listar domänen för sidan.
 • Ägare: Visar webbplatsens ägare, om sidans identitet kan verifieras
 • Verifierad av: Visar den myndighet som utfärdade säkerhetscertifikat som webbplatsen använder, om det finns ett. Klicka på knappen Visa certifikat för att visa certifikatet.

Sekretess och historik

 • Har jag besökt den här webbplatsen tidigare dagar?: Visar om du har besökt webbplatsen tidigare, och i så fall hur många gånger.
 • Lagrar denna webbplats information på min dator?: Visar om webbplatsen lagrar kakor eller annan webbplatsdata. Klicka på knappen Rensa kakor och webbplatsdata för att visa eller radera lagrade data, om det finns.
 • Har jag sparat några lösenord för den här webbplatsen?: Visar om du har sparat inloggningsuppgifter för den här webbplatsen. Klicka på knappen Visa sparade lösenord för att visa lösenord som du har sparat för webbplatsen.

Tekniska detaljer

Avsnittet tekniska detaljer visar om anslutningen är krypterad för integritetsskäl, och i så fall vilken typ eller styrka krypteringen använder.


Dela den här artikeln: https://mzl.la/2LfrxcY

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer