Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I open Animat (add-on)?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 36 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I just downloaded an add-on called Animat. It's a PNG animator. I would like to use it so that I can make an animated theme for my browser. I downloaded it fine, it shows up in my extensions page, but I don't know how to open it.

I just downloaded an add-on called Animat. It's a PNG animator. I would like to use it so that I can make an animated theme for my browser. I downloaded it fine, it shows up in my extensions page, but I don't know how to open it.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

The Animat support homepage is here - http://animat.megabase.ch/