Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to block pop-ups at bottom of screen

  • 1 përgjigje
  • 9 e kanë hasur këtë problem
  • 13 parje
  • Përgjigjja më e re nga user832823

more options

I have pop-up block on and most are blocked. However, I can't figure out how to block pop-ups that appear horizontally at the bottom of the screen

I have pop-up block on and most are blocked. However, I can't figure out how to block pop-ups that appear horizontally at the bottom of the screen

Zgjidhje e zgjedhur

Hi Deansdream,
you can try using an addon like AdBlock Plus or No Script. To install any addon you should got to Tools -> Add-ons -> Get Add-ons and search for it.
For more information regarding Add-ons look at this article:
Use extensions to add features to Firefox
Please report back to us.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 8

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Hi Deansdream,
you can try using an addon like AdBlock Plus or No Script. To install any addon you should got to Tools -> Add-ons -> Get Add-ons and search for it.
For more information regarding Add-ons look at this article:
Use extensions to add features to Firefox
Please report back to us.