Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I save Bookmarks. Exiting advice refers to LIBRARY which I cannot see

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga John99

more options

How do I backup Firefox Bookmarks?

Existing website walkthru has:
1) Click Bookmark Button  
2) click Bookmarks Menu

3) select Show all bookmarks to open Library Windo

I can 1) click the Bookmark button OK but my screen goes straight to displaying the bookmarks. I do not see 2) the Bookmarks Menu and I cannot get to 3) the LIBRARY WINDOW or indeed see LIBRARY

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Ndryshuar nga vincleo

more options

The easiest way is to just click on the star alongside the address in the location bar. You will soon however wish to organise the bookmarks

You probably have already found

The show all bookmarks option or organise bookmarks option as it was called opens a window with all bookmarks in it and has a title "Library"