Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I can not copy or paste into or out off Google docs, "Your browser does not allow access to your computer's clipboard"

  • 4 përgjigje
  • 35 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga typot

more options

When I try to copy and paste anything from google docs to another document (MS word) or from a Word document or screen shoot in to google docs, this message pops up: "Your browser does not allow access to your computer's clipboard"

How can I fix this??

When I try to copy and paste anything from google docs to another document (MS word) or from a Word document or screen shoot in to google docs, this message pops up: "Your browser does not allow access to your computer's clipboard" How can I fix this??

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Use this extension to set the necessary permissions - Allow Clipboard Helper:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/852

more options

I have the same problem with GoogleDocs referencing access to the clipboard. I know this question is 2 months old... but unfortunately, that addon did nothing to help.

more options
more options

I have the same problem.

Tried the plugin, didn't work, tried to edit user.js manually, didn't work (necessary entries have been there already from the plugin).

I am on Ubuntu, FF8, in case that matters.

Thx, T