Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I change/update a saved password in the security tab when I use the Master password?

  • 7 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 18 parje
  • Përgjigjja më e re nga Lee Jenkinson

more options

I have a long list of saved passwords in the passwords section of the security tab in Tools>options. I changed my password for my browser but the master password still provides the old one. How do I update the password in Tools>options>security>passwords?

Zgjidhje e zgjedhur

You can start Firefox in Safe Mode and check if one of your extensions is causing this problem:


http://support.mozilla.com/en-US/kb/Basic%20Troubleshooting#w_4-restart-firefox-in-safe-mode

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (7)

more options

Did you see "Change Master Password" in Tools > Options > Security?

That's where you change your Master Password. You probably have to restart Firefox after you did that.

more options

It's not the Master password I want to change, it's one of the already saved passwords

more options

If you are talking about individual password. When you log-in a website, enter the correct (or new) Password and Firefox should ask you if you want to change the password or not.

more options

It isn't asking me to change the password

more options

Although I have checked both "remember passwords for sites" and "Use a master password" boxes I am not being prompted to add or change any passwords even for a new site

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can start Firefox in Safe Mode and check if one of your extensions is causing this problem:


http://support.mozilla.com/en-US/kb/Basic%20Troubleshooting#w_4-restart-firefox-in-safe-mode

more options

I reset my Firefox to default settings and am now being prompted to save my passwords, many thanks!