Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

text not showing

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 2 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

When having "allow websites to display own fonts" checked certain webpages are missing text. When I uncheck and use my specified fonts the text will appear.

When having "allow websites to display own fonts" checked certain webpages are missing text. When I uncheck and use my specified fonts the text will appear.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

That is usually caused by a problem with some of the fonts.

You can do a check for corrupted fonts and other font issues: