Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can not see the menu (archive, edit, setting, toolbar etc).

  • 1 përgjigje
  • 6 e kanë hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga TonyE

more options

The menu bar is missing completly. Can't find or click on "file" "edit" "tools" "help" "history" etc.

The menu bar is missing completly. Can't find or click on "file" "edit" "tools" "help" "history" etc.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

For details of how to restore it, see https://support.mozilla.com/kb/menu+bar+is+missing