Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

when I click on -> View -> Page Source, I want to edit with NotePad - note just display text in fancy colors

 • 1 përgjigje
 • 10 e kanë hasur këtë problem
 • 32 parje
 • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I like to edit my web pages easily,

   - click to see html, edit it, (file name already there), save it
   - hit restore on browser - see what I did -

Just changed from IE

  which gave me NotePad, which is just fine for me

Just changed to FireFox

  and it displays text in a non-editor,
     can't edit and save easily

What to do??

Even worst - after installing FireFox

 IE no longer clicks to NotePad
   but that fancy non-editor  :-(((
I like to edit my web pages easily, - click to see html, edit it, (file name already there), save it - hit restore on browser - see what I did - Just changed from IE which gave me NotePad, which is just fine for me Just changed to FireFox and it displays text in a non-editor, can't edit and save easily What to do?? Even worst - after installing FireFox IE no longer clicks to NotePad but that fancy non-editor :-(((

Krejt Përgjigjet (1)

more options