Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I get Firefox to display the information bar when a pop up is blocked

  • 2 përgjigje
  • 38 e kanë hasur këtë problem
  • 145 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I accidentally clicked on "Don't show this message when pop-ups are blocked" when a pop up was blocked. How do I get this message to reappear again when a pop up is blocked?

I generally find pop ups annoying, but sometimes they are necessary to use certain websites properly. Now I can't get the information bar to come back when a pop up is blocked. How do I get it back?


Operating system

Windows XP

I accidentally clicked on "Don't show this message when pop-ups are blocked" when a pop up was blocked. How do I get this message to reappear again when a pop up is blocked? I generally find pop ups annoying, but sometimes they are necessary to use certain websites properly. Now I can't get the information bar to come back when a pop up is blocked. How do I get it back? == Operating system == Windows XP

Zgjidhje e zgjedhur

You can see a pop-up block icon in the right corner of the Status Bar if you have chosen to hide the information bar at the top. You can left-click that pop-up block icon on the Status Bar and remove the check mark from "Don't show info message when pop-ups are blocked"

You can look at these prefs on the about:config page and reset them via the right-click context menu: Status bar icon: browser.popups.showPopupBlocker Info bar at the top: privacy.popups.showBrowserMessage

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 8

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can see a pop-up block icon in the right corner of the Status Bar if you have chosen to hide the information bar at the top. You can left-click that pop-up block icon on the Status Bar and remove the check mark from "Don't show info message when pop-ups are blocked"

You can look at these prefs on the about:config page and reset them via the right-click context menu: Status bar icon: browser.popups.showPopupBlocker Info bar at the top: privacy.popups.showBrowserMessage

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.

more options

This advice works great. Thanks for your time. Sincerely, Dick