Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Embedded videos not playing after Firefox update, screen turns dark green

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

My Firefox browser recently updated to 115.11.0esr (64-bit), and now embedded videos won't play, I can initially see a picture, but instead of starting to play, the screen turns dark green and I can only hear the sound. This happened once before recently, but then it seemed to fix itself after a week or two. How can this be fixed?

My Firefox browser recently updated to 115.11.0esr (64-bit), and now embedded videos won't play, I can initially see a picture, but instead of starting to play, the screen turns dark green and I can only hear the sound. This happened once before recently, but then it seemed to fix itself after a week or two. How can this be fixed?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Show the issue and provide steps to replicate.

E dobishme?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.