Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Add-on no longer on Toolbar

  • 9 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • Përgjigjja më e re nga metaguy

more options

I'm using the OneTab add-on, Enabled. The icon no longer shows on the Toolbar, though it is on the Menu bar next to Firefox View.

I ran Remove and then Added it again, hoping the Toolbar Icon would reappear = no go, And I lost all URLs already saved, stupid me. To be clear, clicking the Icon on the Toolbar saves all open tabs.

Is there a fix via Preferences? Thanks. gw

I'm using the OneTab add-on, Enabled. The icon no longer shows on the Toolbar, though it is on the Menu bar next to Firefox View. I ran Remove and then Added it again, hoping the Toolbar Icon would reappear = no go, And I lost all URLs already saved, stupid me. To be clear, clicking the Icon on the Toolbar saves all open tabs. Is there a fix via Preferences? Thanks. gw

Zgjidhje e zgjedhur

Right-click on OneTab in the extensions panel and select "Pin to toolbar".

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (9)

more options

metaguy said

The icon no longer shows on the Toolbar, though it is on the Menu bar next to Firefox View.

Screenshot? It sounds like that would be the pinned toolbar button, in which case you can move it around in Customize mode.

E dobishme?

more options

1. What I call the Toolbar, Firefox calls the Application bar. 2. Attached shows where the Icon usually is, and it's not in customize. 3. I don't know what Manage Extensions means. May be the issue, but 4. Since the Icon is not there I can't click on it to Pin vs. Unpin.

E dobishme?

more options

Note that its Add-ons page says that you can export and import OneTab data.


You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support).

You can try to reset extensions.databaseSchema in about:config (i.e. click its trashcan).

E dobishme?

more options

Sorry. 1. Did not see "clear startup cache" Attached 2. in About:config, did not see extensions.databaseSchema

E dobishme?

more options

"clear startup cache" is a button that appears at the top of the about:support page in the right sidebar.

E dobishme?

more options

"clear startup cache" did nothing. Extensions - see attached... 1. Double click OneTab and Options = 2. Double click Cookies = see note

E dobishme?

more options

The problem with OneTab still exists... icon not showing in toolbar. Any other suggestions other than remove/uninstall and try again?

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Right-click on OneTab in the extensions panel and select "Pin to toolbar".

E dobishme?

more options

Thanks. This finally worked.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.