Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Facebook News Feed on my laptop

  • 6 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 45 parje
  • Përgjigjja më e re nga phambel

more options

For the past week, when I sign into Facebook, the news feed is constantly refreshing itself. Once in a while the first post will stay, but the remainder of the news feed keeps refreshing. It is impossible to read anything as posts flash on and off, mostly off. The news feed is the only thing that is affected, visiting pages for likes and groups load and display properly, as do the games I play. The same occurs if in the private window mode. This does not happen if in the Chrome browser. What can be done to correct this situation?

For the past week, when I sign into Facebook, the news feed is constantly refreshing itself. Once in a while the first post will stay, but the remainder of the news feed keeps refreshing. It is impossible to read anything as posts flash on and off, mostly off. The news feed is the only thing that is affected, visiting pages for likes and groups load and display properly, as do the games I play. The same occurs if in the private window mode. This does not happen if in the Chrome browser. What can be done to correct this situation?

Zgjidhje e zgjedhur

Thank you for your help. We found an extension that was causing the problem -Adblock Plus. We changed the settings on it and so far my Facebook news feed is stable.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (6)

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

E dobishme?

more options

Thank you for your reply. Clearing cookies and disabling tracking protection did not help. It does not happen in troubleshoot mode, but posts are slow to load.

E dobishme?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

If it works in Troubleshoot Mode and in regular mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled, try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears.

You can use the Restart button on the about:profiles page after each change to restart Firefox. You can open "about:" pages via the location/address bar.

E dobishme?

more options

If the problem doesn't happen in troubleshoot mode, the most likely cause is a theme or extension - see the second article linked in the previous reply.

See also

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_the-problem-does-not-happen-in-troubleshoot-mode

E dobishme?

more options

Try disabling your extensions.

Kaspersky can cause performance issues if you have "Inject script into web traffic to interact with web pages" enabled and don't have the companion browser extension installed.

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Thank you for your help. We found an extension that was causing the problem -Adblock Plus. We changed the settings on it and so far my Facebook news feed is stable.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.