Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

My question text was ERASED when I clicked on the "how to SHARE DATA manually" button

more options

This is very very annoying. I have a complicated problem & spend a long time articulating it. The website said it could not automatically get my Share Data, and there was a button to a page telling me how to do it manually. Instead of opening a new tab, it left THIS page. When I went back, this text entry box was EMPTY !!!!

This is very very annoying. I have a complicated problem & spend a long time articulating it. The website said it could not automatically get my Share Data, and there was a button to a page telling me how to do it manually. Instead of opening a new tab, it left THIS page. When I went back, this text entry box was EMPTY !!!!

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Sorry, this sometimes happens. It seems that some users get a different Share Data button that doesn't work the way it works for everyone else.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.