Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Color Management

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga Dropa

more options

I need to set up my firefox on a new computer. I have an EXTENSIVE automation program that I have written, thousands of lines of code. I need to have the new firefox look exactly like it does on my old PC. On my old system, the color of the "Bar" directly below the very top "Bar" where "File Edit View History Bookmarks Tools Help" exists has a different color than what I see on my new PC.

The old PC shows a grey color, the new PC shows as a bright white. Both Firfoxes are version 112.0.2 (64 bit version)

I have looked through the settings and both firefoxes are the same. How do I set this color? Thanks

I need to set up my firefox on a new computer. I have an EXTENSIVE automation program that I have written, thousands of lines of code. I need to have the new firefox look exactly like it does on my old PC. On my old system, the color of the "Bar" directly below the very top "Bar" where "File Edit View History Bookmarks Tools Help" exists has a different color than what I see on my new PC. The old PC shows a grey color, the new PC shows as a bright white. Both Firfoxes are version 112.0.2 (64 bit version) I have looked through the settings and both firefoxes are the same. How do I set this color? Thanks
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Firefox only comes in standard settings anything beyond that requires userChrome.css sites or 3rd party themes sites.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-themes-change-look-of-firefox