Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Device says Error in Printing Preview

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga Dropa

more options

Trying to print documents but computer always says Error in Printing Preview

Trying to print documents but computer always says Error in Printing Preview

Krejt Përgjigjet (1)

more options

What documents? And from where? Too little information to know where to start?