Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

firefox tabs crash

  • 3 përgjigje
  • 13 e kanë hasur këtë problem
  • 146 parje
  • Përgjigjja më e re nga Charles Shates

more options

for the past month fire fox keeps losing it's tabs and crashes. At least once every couple minutes. Still happens even in safe mode.

for the past month fire fox keeps losing it's tabs and crashes. At least once every couple minutes. Still happens even in safe mode.

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Is this only a tab crash or does Firefox crash (i.e. do you get the crash reporter)?

more options

Tab crash

more options

Running the latest version 115.3 which was just updated yesterday. I opened the browser this morning and when I tried to open a new tab, voila, tab crash. Why even have tabs if all they do is nothing but crash?