Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox and Wikipedia

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 52 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

WHY is it that every time I try to search for something in Firefox it takes me to Wikipedia? I cannot even use Firefox any longer for searches.

WHY is it that every time I try to search for something in Firefox it takes me to Wikipedia? I cannot even use Firefox any longer for searches.

Krejt Përgjigjet (1)

more options