Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

After update of 110.0.1 I lost everythings

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 13 parje
  • Përgjigjja më e re nga Paul

more options

hello,

After automatic update today to version 110.0.1, I lost all my bookmarks, save passwords, cookies,....

Please help me.

Thanks,

hello, After automatic update today to version 110.0.1, I lost all my bookmarks, save passwords, cookies,.... Please help me. Thanks,

Krejt Përgjigjet (1)

more options