Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

auto import passwords from bitwarden vault is

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 19 parje
  • Përgjigjja më e re nga James

more options

Import passwords from bitwarden vault to you browser for auto fill

Import passwords from bitwarden vault to you browser for auto fill

Krejt Përgjigjet (2)

more options

You need to ask bitwarden support how to import logins to firefox. Bitwarden isn't a firefox software.

more options

clintoncustoms912 said

Import passwords from bitwarden vault to you browser for auto fill

https://community.bitwarden.com/t/cannot-export-vault-to-firefox/19372 may be a start