Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Updating Firefox

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

I need to update my Firefox yet ever time I try it says Close Firefox to run/install the new programme. When I close Firefox the update has gone!

I need to update my Firefox yet ever time I try it says Close Firefox to run/install the new programme. When I close Firefox the update has gone!

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi Suzanne,

Can you just download from the below link and install it? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release