Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

After gateway restart, Firefox is blank except for non-functioning search bar. All other apps and browsers ok.

  • 8 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 22 parje
  • Përgjigjja më e re nga fosterct

more options

My gateway had to reboot for tv issue. Everything came back as normal except for Firefox. It shows a blank page with only a search bar that does not function. Other browsers and programs work. Should I uninstall and re-install Firefox? This is the first time this has happened as I have had this browser for many years.

My gateway had to reboot for tv issue. Everything came back as normal except for Firefox. It shows a blank page with only a search bar that does not function. Other browsers and programs work. Should I uninstall and re-install Firefox? This is the first time this has happened as I have had this browser for many years.

Zgjidhje e zgjedhur

I was able to uninstall and reinstall Firefox using Uninstall Wizard. Did not lose settings and favorites. Back to normal now.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (8)

more options
more options

Windows 10. Firefox 96.0.3 Have not tried in safe mode. Will try.

more options

What security software are you running? Users are having issues with Webroot. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1367248

more options

Only option is holding Shift while starting Firefox. Same result.

more options

Using Avast. Also been using for years with no issues.

more options

If I uninstall and reinstall, will I still have my favorites settings after signing in?

more options

You should export your bookmarks. Sync is not a back-up service, but you can run another version of Firefox. Sync will see it as another device and you can then sync your data to the other version of Firefox. see screenshot

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-developer

Have you tried Windows in Safe Mode? https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=Windows+in+Safe+Mode

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

I was able to uninstall and reinstall Firefox using Uninstall Wizard. Did not lose settings and favorites. Back to normal now.