Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Get crash every couple days. Support said to put them here..

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga Paul

more options

bp-022ab5a5-eb82-4d63-b468-2d31c0210310 3/10/2021, 11:57 AM View bp-0c379d15-b218-411a-a640-684450210308 3/8/2021, 4:16 PM View bp-1d855f39-f928-48cf-8652-484570210307 3/7/2021, 4:11 PM View bp-78bfe4fd-48a1-4ed0-a458-3bcae0210307 3/6/2021, 8:19 PM View bp-f88214ec-5aa3-4d37-9aef-a24630210306 3/6/2021, 12:35 PM View bp-2da35726-b46a-4fc8-b8ee-8788c0210306 3/6/2021, 10:59 AM View bp-3df34d50-1064-4b4f-83ab-0f8800210306 3/6/2021, 10:45 AM View bp-4cdab40d-da6a-47f7-b8e8-a4bd00210306 3/6/2021, 10:22 AM View bp-402c78f9-bb8f-455d-bf5b-19a410210306 3/5/2021, 9:32 PM View bp-465633c3-13c2-4b90-beb8-aa9ed0210306 3/5/2021, 9:32 PM View bp-4348d811-4ba3-4ff4-9b9c-9ea220210303 3/3/2021, 4:50 PM View bp-406081d3-341d-421f-8cde-d96500210303 3/3/2021, 11:15 AM View bp-1300a496-6666-4642-803d-9ac9e0210303 3/3/2021, 11:15 AM View bp-ae7bd837-8173-429d-aaca-b31aa0210228 2/27/2021, 11:19 PM View bp-bdf8927e-32a5-485d-a83f-03fd10210228 2/27/2021, 10:44 PM View bp-61665392-b179-4ea5-873c-3f59a0210228 2/27/2021, 10:44 PM View bp-b99f4812-4af8-440a-b2fc-32d3a0210228 2/27/2021, 10:26 PM View bp-10913a58-35eb-4a2c-b693-b76cc0210228 2/27/2021, 7:05 PM View bp-b2e3f196-caa7-449f-a559-f48ae0210227 2/27/2021, 1:13 PM View bp-32dca015-365b-48fd-b497-1e4d50210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-8772d11d-d475-4da1-86dc-82eef0210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-8f18e316-b761-4bf0-aa96-38b250210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-66216cfb-79a2-4d5c-8247-9013b0210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-d0035a77-ad51-4869-b202-9f7df0210227 2/27/2021, 12:34 PM View

bp-022ab5a5-eb82-4d63-b468-2d31c0210310 3/10/2021, 11:57 AM View bp-0c379d15-b218-411a-a640-684450210308 3/8/2021, 4:16 PM View bp-1d855f39-f928-48cf-8652-484570210307 3/7/2021, 4:11 PM View bp-78bfe4fd-48a1-4ed0-a458-3bcae0210307 3/6/2021, 8:19 PM View bp-f88214ec-5aa3-4d37-9aef-a24630210306 3/6/2021, 12:35 PM View bp-2da35726-b46a-4fc8-b8ee-8788c0210306 3/6/2021, 10:59 AM View bp-3df34d50-1064-4b4f-83ab-0f8800210306 3/6/2021, 10:45 AM View bp-4cdab40d-da6a-47f7-b8e8-a4bd00210306 3/6/2021, 10:22 AM View bp-402c78f9-bb8f-455d-bf5b-19a410210306 3/5/2021, 9:32 PM View bp-465633c3-13c2-4b90-beb8-aa9ed0210306 3/5/2021, 9:32 PM View bp-4348d811-4ba3-4ff4-9b9c-9ea220210303 3/3/2021, 4:50 PM View bp-406081d3-341d-421f-8cde-d96500210303 3/3/2021, 11:15 AM View bp-1300a496-6666-4642-803d-9ac9e0210303 3/3/2021, 11:15 AM View bp-ae7bd837-8173-429d-aaca-b31aa0210228 2/27/2021, 11:19 PM View bp-bdf8927e-32a5-485d-a83f-03fd10210228 2/27/2021, 10:44 PM View bp-61665392-b179-4ea5-873c-3f59a0210228 2/27/2021, 10:44 PM View bp-b99f4812-4af8-440a-b2fc-32d3a0210228 2/27/2021, 10:26 PM View bp-10913a58-35eb-4a2c-b693-b76cc0210228 2/27/2021, 7:05 PM View bp-b2e3f196-caa7-449f-a559-f48ae0210227 2/27/2021, 1:13 PM View bp-32dca015-365b-48fd-b497-1e4d50210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-8772d11d-d475-4da1-86dc-82eef0210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-8f18e316-b761-4bf0-aa96-38b250210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-66216cfb-79a2-4d5c-8247-9013b0210227 2/27/2021, 12:34 PM View bp-d0035a77-ad51-4869-b202-9f7df0210227 2/27/2021, 12:34 PM View

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1328824