Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Asked to run install.bat everytime in Firefox when trying to download. Why? Is this a hack?

  • 1 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 26 parje
  • Përgjigjja më e re nga TyDraniu

more options

Following page pops up every time I try to download. It has never happened before. Is this a virus?

For the extension to execute external commands (start the external download manager for instance and send links to it) one extra step is required. Please download, unzip and install this minimal native client to allow the extension to communicate with the external side.

   Click here to download the ZIP package for your operating system or click here to browse all available download options.
   Extract the downloaded package into a local directory
   Now double-click the install.bat file
Following page pops up every time I try to download. It has never happened before. Is this a virus? For the extension to execute external commands (start the external download manager for instance and send links to it) one extra step is required. Please download, unzip and install this minimal native client to allow the extension to communicate with the external side. Click here to download the ZIP package for your operating system or click here to browse all available download options. Extract the downloaded package into a local directory Now double-click the install.bat file

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Probably your addon "Download with FlashGet" is doing it. According to comments, it doesn't work after all, so you can remove it.