Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Why did you require Sync on March 21st

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 32 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I already had a sync account and knew the password, but it would not accept the password and then forced me to take a chance on losing data by creating a new sync account. So, I played the game and created a new sync account using the old password as the new password. Really stupid bug of your own making. Better not have lost anything, or it is off to Chrome for good.

I already had a sync account and knew the password, but it would not accept the password and then forced me to take a chance on losing data by creating a new sync account. So, I played the game and created a new sync account using the old password as the new password. Really stupid bug of your own making. Better not have lost anything, or it is off to Chrome for good.

Krejt Përgjigjet (2)

more options

What is the site link your using?

Ndryshuar nga WestEnd

more options

In case of issues try to log in to the Firefox Account via this website.