Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox stops working when speech recognition is on

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 293 parje
  • Përgjigjja më e re nga ElTigre

more options

Firefox stops working when Windows 10 speech recognition is on.

Interestingly, If I put speech recognition to sleep before I click into Firefox, Firefox Works OK (albeit without speech recognition).  However, if speech recognition is active when I click into Firefox, Firefox is unresponsive for 5 to 10 minutes.
Firefox stops working when Windows 10 speech recognition is on. Interestingly, If I put speech recognition to sleep before I click into Firefox, Firefox Works OK (albeit without speech recognition). However, if speech recognition is active when I click into Firefox, Firefox is unresponsive for 5 to 10 minutes.

Zgjidhje e zgjedhur

hi, thanks for reporting this. can you try if this change can workaround the performance problem?: go to the firefox menu ≡ > options > privacy & security panel and under permissions check the setting to prevent accessibility services from accessing your browser.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 2

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

hi, thanks for reporting this. can you try if this change can workaround the performance problem?: go to the firefox menu ≡ > options > privacy & security panel and under permissions check the setting to prevent accessibility services from accessing your browser.

more options

Thank you Phillip ... It is working now! John