Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Why can't I save credit cards?

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

I cannot save credit card information. I never get a prompt for it so I decided to check the settings. I see that there is no option to add any credit cards anywhere. I reviewed previous questions asked about this saying to go into "Privacy & Security" but the credit card section isn't even there.

I cannot save credit card information. I never get a prompt for it so I decided to check the settings. I see that there is no option to add any credit cards anywhere. I reviewed previous questions asked about this saying to go into "Privacy & Security" but the credit card section isn't even there.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

Mozilla is slowly enabling formautofill for credit cars spread out over a number of new version released, and initially for a certain percent of en-US users. The code is inside Firefox but just not enabled for all users. For users who didn't get it enabled automatically that can be done manually like this.

In about:config use the Search at the top for this pref - extensions.formautofill.creditCards.available - then right-click and Toggle that pref to True.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Mozilla is slowly enabling formautofill for credit cars spread out over a number of new version released, and initially for a certain percent of en-US users. The code is inside Firefox but just not enabled for all users. For users who didn't get it enabled automatically that can be done manually like this.

In about:config use the Search at the top for this pref - extensions.formautofill.creditCards.available - then right-click and Toggle that pref to True.

more options

Warning: Just make sure no one else can access your Firefox profile.