Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

The menus for new Web Extensions add-ons do not display correctly.

  • 1 përgjigje
  • 4 e kanë hasur këtë problem
  • 7 parje
  • Përgjigjja më e re nga GearsOfWoe

more options

I upgraded to the new versions of uBlock Origin and Zoom Page. When I click on the toolbar icon the add-on menu window tries to open and is either empty or too small to show the menu items. For uBlock Origin, a single click opens a tiny menu window. Double-clicking open a larger menu window but it is too small to display all the menu items. Zoom Page WE behaves the same way. I'm using Firefox v 56.0 (64-bit)

I upgraded to the new versions of uBlock Origin and Zoom Page. When I click on the toolbar icon the add-on menu window tries to open and is either empty or too small to show the menu items. For uBlock Origin, a single click opens a tiny menu window. Double-clicking open a larger menu window but it is too small to display all the menu items. Zoom Page WE behaves the same way. I'm using Firefox v 56.0 (64-bit)
Foto të bashkëngjitura ekrani

Ndryshuar nga GearsOfWoe

Zgjidhje e zgjedhur

My apologies. Just figured it out. The legacy Zoom Page was affecting the size of the menu items in the other extensions. Once I removed it, everything worked fine.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

My apologies. Just figured it out. The legacy Zoom Page was affecting the size of the menu items in the other extensions. Once I removed it, everything worked fine.