Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

A site is asking for a plugin and I don't know what or where to get it.

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 5 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I have opened a site, then followed a link, http://www.amathsdictionaryforkids.com/mathsCharts.html, but it won't open. There is a message on the screen saying 'A plugin is needed to display this content', but it's not telling me what plugin, or where to get it.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

That page needs the Adobe Flash plugin.

You can download the latest Flash Plugin version from here: Select the Firefox and Netscape Plug-In - compatible applications – NPAPI - get the EXE installer version. https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html