Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I disable home pages from syncing?

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 40 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I have Firefox Sync enabled on three devices, a desktop, a laptop, and an android phone. All three have sync tabs disabled. When I open Firefox on my laptop it opens with the startup tabs I use on the desktop. How do I keep them separated without disabling Sync completely?

Thanks in advance

Brucefg

I have Firefox Sync enabled on three devices, a desktop, a laptop, and an android phone. All three have sync tabs disabled. When I open Firefox on my laptop it opens with the startup tabs I use on the desktop. How do I keep them separated without disabling Sync completely? Thanks in advance Brucefg

Zgjidhje e zgjedhur

You can toggle these prefs to false on the about:config page.

  • services.sync.prefs.sync.browser.startup.homepage
  • services.sync.prefs.sync.browser.startup.page
Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (2)

more options
more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can toggle these prefs to false on the about:config page.

  • services.sync.prefs.sync.browser.startup.homepage
  • services.sync.prefs.sync.browser.startup.page