Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox crashes while watching a film on you tube(plugin)

  • 3 përgjigje
  • 9 e kanë hasur këtë problem
  • 54 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Greetings, I was watching a film on you tube. I advance the tape to see if I watched the film before. It stops. I clicked on another film to watch, the screen of the film is sort of grey color and plug in sign appeared, I clicked on it. I continued to see which movie I will see, I cliched on one movie, the screen of the movie appeared grey, I clicked on another movie, the same no picture or sound. Please, what should I do? Thanks for the help.

Greetings, I was watching a film on you tube. I advance the tape to see if I watched the film before. It stops. I clicked on another film to watch, the screen of the film is sort of grey color and plug in sign appeared, I clicked on it. I continued to see which movie I will see, I cliched on one movie, the screen of the movie appeared grey, I clicked on another movie, the same no picture or sound. Please, what should I do? Thanks for the help.

Zgjidhje e zgjedhur

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Command + Shift + R" (Mac)
Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 8

Krejt Përgjigjet (3)

more options
more options

Some video clips don't like being forced to "fast forward" and may lockup the Flash Player. Sorry, I am not aware of any way to fix that, beyond closing the page, letting Flash recover, then re-opening the page from History and trying another video clip.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Command + Shift + R" (Mac)