Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Plugin Container consumes no CPU, but Firefox seems to handle all Flash

  • 2 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 46 parje
  • Përgjigjja më e re nga gorin.wel

more options

Whenever I open lots of Tabs with Flash, Plugin Container does not even consume 1% CPU but Flash seems to handle it Firefox.exe using more than 50% even lot of more of CPU percentage. I see that every setting seems to be OK, other that that any setting I may not be aware of. What would the reason be? Firefox freezes most of the time when there are Flash heavy sites. Or - is it normal that Plugin container not handle the CPU power?

Krejt Përgjigjet (2)

more options
more options

Thanks, Guigs2