Si të pastrohet fshehtina e Firefox-it

Ky artikull mund të jetë i vjetruar.

Te artikulli në Anglisht, te i cili ky bazohet, është bërë një ndryshim i rëndësishëm. Deri kur kjo faqe të përditësohet, mund të jetë e dobishme kjo këtu: How to clear the Firefox cache

Në fshehtinën e Firefox-it ruhen përkohësisht figura, programthe dhe pjesë të tjera të site-eve web, ndërkohë që ju shfletoni. Ky artikull ju tregon se si të pastrohet fshehtina e Firefox-it.


Pastroni fshehtinën

 1. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu Fx57Menu dhe zgjidhni Mundësi.Parapëlqime.
 2. Përzgjidhni panelin Të mëtejshme.
 3. Klikoni mbi skedën Rrjet.
 4. Te ndarja Depozitim Offline, klikoni Pastroje Tani.

  2bd0b316b0ef6a181452357b0f563477-1270320067-928-1.jpg
  f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1246122498-344-2.jpg

  f49b2eeaca4757e02058bd6cf6e8f4b7-1266972965-411-2.jpg


  Clear Cache Win1 Clear Cache Mac1 Clear Cache Lin1
 5. Mbylleni faqen about:preferences. Çfarëdo ndryshimesh që bëtë, do të ruhet vetvetiu.


Pastrim i vetvetishëm i fshehtinës

Firefox-in mund ta rregulloni të pastrojë vetvetiu fshehtinën kur mbyllet Firefox-i:

 1. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu Fx57Menu dhe zgjidhni Mundësi.Parapëlqime.
 2. Përzgjidhni panelin Vetësi.
 3. Te ndarja Historik, caktoni Firefox-i: si Do të përdorë rregullime vetjake për historikun.
 4. I vini shenjë kutisë Pastroje historikun kur mbyllet Firefox-i.

  0fe4dbec9d60196f4d2380c648cfed1b-1259382275-299-2.png
  Clear Cache Win2 Clear Cache Mac2 Clear Cache Lin2
 5. Përveç Pastroje historikun kur mbyllet Firefox-i, klikoni mbi butonin Rregullime.... Do të hapet dritarja e Rregullimeve për Pastrim Historiku.
 6. Te dritarja e Rregullimeve për Pastrim Historiku klikoni që t'i vini shenjë kutizës në krah të Fshehtinës.

  0fe4dbec9d60196f4d2380c648cfed1b-1259382275-299-3.png
  Clear Cache Win3 Clear Cache Mac3 Clear Cache Lin3
 7. Klikoni OK që të mbyllet dritarja e Rregullimeve për Pastrimin e Historikut.
 8. Mbylleni faqen about:preferences. Çfarëdo ndryshimesh që bëtë, do të ruhet vetvetiu.
 1. Klikoni butonin e menusë New Fx Menu Fx57Menu dhe zgjidhni Mundësi.Parapëlqime.
 2. Përzgjidhni panelin Vetësi.
 3. Te ndarja Të Dhëna Vetjake, klikoni që të përzgjidhni Pastroji përherë të dhënat e mia vetjake kur mbyll Firefox-in.
  • Nëse është e përzgjedhur Pyetmë përpara pastrimit të të dhënave të mia vetjake do të pyeteni para pastrimit të fshehtinës çdo herë që mbyllni Firefox-in. Mos e përzgjidhni, nëse doni që Firefox-i ta pastrojë vetvetiu fshehtinën.
 4. Te ndarja Të Dhëna Vetjake, klikoni Rregullime.... Klikoni që të përzgjidhni Fshehtinë.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla